Rodilišta u Hrvatskoj / Riječka regija

KBC Rijeka

KBC Rijeka

Riječka regija
Cambierijeva 17/5, Rijeka, Hrvatska

Info o rodilištu


Unatoč pravovremeno poslanom upitniku i višekratnim molbama za dostavom traženih podataka, nismo naišli na razumijevanje koji su time prekršili odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Lokacija

Izračun termina poroda