Rodilišta u Hrvatskoj / Slavonsko brodska regija

Opća bolnica Vukovar

Opća bolnica Vukovar

Slavonsko brodska regija
Županijska 37, 32000 Vukovar, Hrvatska

Info o rodilištu


Unatoč pravovremeno poslanom upitniku i višekratnim molbama za dostavom traženih podataka, nismo naišli na razumijevanje koji su time prekršili odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Lokacija

Izračun termina poroda