Rodilišta u Hrvatskoj / Slavonsko brodska regija

Opća županijska bolnica Vinkovci, Ginekološko-porođajni odjel

Opća županijska bolnica Vinkovci, Ginekološko-porođajni odjel

Slavonsko brodska regija
Zvonarska 57, 32100 Vinkovci, Hrvatska
032 349 349

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Prikazani su podaci za 2012. godinu, čekamo podatke za 2016.

Osoba odgovorna za točnost podatakadr. Tomislav Ćavar, specijalist ginekologije i opstetricije, v.d.voditelj odjela
Opće informacije o tečaju za trudniceNažalost informacije o tečaju nemamo.
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBEPribor za osobnu higijenu, papuče, ogrtač, WC papir, spavačice, donje rublje, ulošci, ručnici, voda za piće
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETEPelene i vlažne maramice
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?4-5 dana
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?7 dana
Kad je zakazan termin za posjete?U vrijeme posjeta
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?2 do 4 sata nakon porođaja
Broj poroda 2012.1177
Stopa mortaliteta za djecu rođenu u terminu 2012.NP
Stopa mortaliteta majki 2012.NP
Postotak carskih rezova 2012.12,91%
Postotak ekstrakcija vakuumom 2012. (% svih poroda)1,36%
Postotak epiziotomija 2012. (% vaginalnih poroda)45,76%
Postotak induciranih (programiranih) poroda 2012.3,91%
Postotak poroda blizanaca carskim rezom za oba djeteta 2012.NP
Postotak djece u stavu zatkom rođene carskim rezom 2012.NP
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?Da
Cijena apartmana po danuBesplatno
Postoji li vađenje matičnih stanica iz pupkovine?Da
Cijena vađenja matičnih stanicaBesplatno
Ima li rodilja mogućnost pratnje na poroduDa
Osoba u pratnji može biti doula?Da
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?Da
Osoba u pratnji mora završiti tečaj pripreme za porođaj?Da
Osoba u pratnji mora platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Ne
Ako je odgovor DA, kolika je cijena u kunama?-
Postoji li neki drugi uvjet vezano uz pratnju?Ne
Ako je odgovor DA, napišite koji su to uvjeti-
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?Da
Je li u svako doba dana rađaonici na raspolaganju anesteziolog za epiduralnu analgeziju?Ne
Ako je odgovor na prethodno pitanje DAPrije podne
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli?Masiranje od strane primalje ili pratnje, Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti
Kada / porođajni bazenNP
Porođajni stolacDa
StolčićNP
StrunjačaNP
Romino koloNP
Uže koje visi sa stropaNP
Postoji li u vašem rodilištu rooming-in (boravak majke i djeteta u istoj sobi 24 sata)?Da
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?Ne
Ako je odgovor DA upišite broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoći-
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?Ne
Ako je odgovor DA, napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante-

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda