Rodilišta u Hrvatskoj / Splitska regija

DZ Metković

DZ Metković

Splitska regija
Ante Starčevića 12, 20350 Metković, Hrvatska

Info o rodilištu


Unatoč pravovremeno poslanom upitniku i višekratnim molbama za dostavom traženih podataka, nismo naišli na razumijevanje koji su time prekršili odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Lokacija

Izračun termina poroda