Rodilišta u Hrvatskoj / Splitska regija

KBC Split, Klinika za ženske bolesti i porode

KBC Split, Klinika za ženske bolesti i porode

Splitska regija
Spinčićeva 1, 21000 Split, Hrvatska
021 551 211, 021 551 212, 021 552 227

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Prikazani su podaci za 2012. godinu, čekamo podatke za 2016.

Ovo je klinički bolnički centar, stoga su neki podaci poput postotka carskog reza viši, jer je postotak žena s rizičnom trudnoćom veći.

Osoba odgovorna za točnost podatakaProf. dr.sc. Deni Karelović, Predstojnik klinike za ženske bolesti i porode
Opće informacije o tečaju za trudniceNP
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBEPribor za osobnu higijenu
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETENišta
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?3 dana
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?6 dana
Kad je zakazan termin za posjete?16:30 - 17:30
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?U vrijeme posjeta
Broj poroda 2012.4720
Stopa mortaliteta za djecu rođenu u terminu 2012.NP
Stopa mortaliteta majki 2012.NP
Postotak carskih rezova 2012.20,23%
Postotak ekstrakcija vakuumom 2012. (% svih poroda)2,35%
Postotak epiziotomija 2012. (% vaginalnih poroda)57,80%
Postotak induciranih (programiranih) poroda 2012.NP
Postotak poroda blizanaca carskim rezom za oba djeteta 2012.NP
Postotak djece u stavu zatkom rođene carskim rezom 2012.NP
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?Ne
Cijena apartmana po danuNP
Postoji li vađenje matičnih stanica iz pupkovine?Da
Cijena vađenja matičnih stanicaNP
Ima li rodilja mogućnost pratnje na poroduDa
Osoba u pratnji može biti doula?Ne
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?Da
Osoba u pratnji mora završiti tečaj pripreme za porođaj?Ne
Osoba u pratnji mora platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Da
Ako je odgovor DA, kolika je cijena u kunama?400
Postoji li neki drugi uvjet vezano uz pratnju?Ne
Ako je odgovor DA, napišite koji su to uvjetiNP
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?Da
Je li u svako doba dana rađaonici na raspolaganju anesteziolog za epiduralnu analgeziju?Da
Ako je odgovor na prethodno pitanje DA-
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli?Ljuljanje na lopti
Kada / porođajni bazenNP
Porođajni stolacNP
StolčićDa
StrunjačaNP
Romino koloNP
Uže koje visi sa stropaNP
Postoji li u vašem rodilištu rooming-in (boravak majke i djeteta u istoj sobi 24 sata)?Da
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?Ne
Ako je odgovor DA upišite broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoćiNP
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?Ne
Ako je odgovor DA, napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulanteNP

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda