Rodilišta u Hrvatskoj / Varaždinska regija

Opća bolnica Dr Tomislav Bardek, Koprivnica, Odjel rodilišta

Opća bolnica Dr Tomislav Bardek, Koprivnica, Odjel rodilišta

Varaždinska regija
Ulica dr Željka Selingera bb , 48000 Koprivnica, Hrvatska
048 251 395

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Osoba odgovorna za točnost podatakaIvica Stanišić, spec. gin.
OPĆE INFORMACIJE 
Opće informacije o tečaju za trudnice, ako ga imate Održava se jednom mjesečno u trajanju od 4 uzastopna dana (pon-čet), 2 sata dnevno. Tečaj je besplatan. Informacije i narudžbe na telefon 048/ 251 395.
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBE:Pribor za osobnu higijenu, higijenske uloške, napitke
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETE:Jednokratne pelene
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?3-4 dana
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?5 dana
Kad je zakazan termin za posjete u rodilište?Svaki dan od 14 od 16 h
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?U vrijeme posjeta
STATISTIKA RODILIŠTA 
Broj poroda 2016.837
Koji postotak primalja zaposlenih u vašem rodilištu ima završen sveučilišni studij primaljstva15%
Stopa smrtnosti za djecu rođenu u terminu 2016.3,82‰
Stopa smrtnosti majki 2016.0‰
Stopa carskih rezova 2016.14.30%
Stopa vaginalnih poroda nakon carskog reza u prethodnoj trudnoći 2016.35%
Stopa ekstrakcija vakuumom 2016.0.08%
Stopa epiziotomija 2016. (sve rodilje koje rode vaginalno)18%
Stopa epiziotomija kod prvorotki14.60%
Stopa induciranih (programiranih) poroda 2016.17%
Postotak rodilja koje u porodu dobivaju drip i/ili proglastin gel45%
Postotak poroda blizanaca dovršenih carskim rezom za oba djeteta u 2016.33%
Postotak poroda dovršenim carskim rezom kod djece koja su u terminu bila u stavu zatkom u 2016. 67%
Kojim se metodama koristite za poticanje djeteta okrenutog na zadak na okretanje prije poroda?Ne koristimo te metode
DODATNE USLUGE 
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?NE
Cijena apartmana po danuNe postoji
Postoji li mogućnost vađenje matičnih stanica iz pupkovine za javnu banku krvi iz pupkovine?Da
Koja je cijena vađenja matičnih stanica za javnu banku?Besplatno
PRATNJA NA PORODU 
Koji su uvjeti za pratnju na porodu?Pratnja mora imati položen tečaj
Koliko najviše osoba može rodilji biti u pratnji na porođaju?1
Osoba u pratnji može biti doula?Ne
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?Da
Mora li osoba u pratnji platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Ne
Kolika je cijena u kunama? -
KAD KRENUTI U RODILIŠTE 
Trudnici se preporučuje da krene od kuće u rodilište kad su trudovi u razmacima od koliko minuta?5-10 minuta
Ako trudnica živi na otoku, u brdskom području ili više od 40 km od rodilišta, preporučuje se da krene od kuće u rodilište kad su trudovi u razmacima od koliko minuta?Odmah
U slučaju puknuća vodenjaka trudnici se preporučuje da krene od kuće u rodilište:Odmah
POSTUPCI U PORODU 
Je li uobičajena praksa da trudnice / rodilje odjenu vlastitu odjeću (pidžamu, papuče) dok rađaju?Da
Ako rodilja donese plan poroda (ukoliko porod teče uredno):Dosad nije bilo rodilja s takvim zahtjevom.
Koliko se dugo čekaju prirodni trudovi u slučaju spontanog puknuća vodenjaka u terminu, bez trudova i otvorenosti ušća (broj sati)24-48 sati
Može li trudnica jesti i piti u trudovima ako želi?Da
Ima li rodilište bežični CTG?NE
UBLAŽAVANJE TRUDOVA 
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?NE
Kad je anesteziolog na raspolaganju za epiduralnu analgeziju?-
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli? Masiranje od strane primalje ili pratnje, Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti, Hladni i topli oblozi
OPREMA ZA RAĐANJE 
Kada / porođajni bazenNE
Porođajni stolac koji se može namjestiti u nekoliko položajaDa
StolčićNe
StrunjačaNe
Uže koje visi sa stropaNe
POSTUPCI S PUPKOVINOM 
Prema rutinskim postupku u vašem rodilištu, koliko se čeka prije klemanje pupkovine?Čeka se 1 minuta
DOJENJE 
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?Da
Ako je odgovor "da", upišite broj telefona te radno vrijeme, telefonske pomoći.048/ 251 787, 0-24 h
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?NE
Ako je odgovor "da", napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante.-
TEČAJ ZA TRUDNICE 
Postoji li tečaj pripreme za porođajDa
Cijena tečajaBesplatno
Postoji li mogućnost Da trudnice i njihova pratnja na porodu obiđu rađaonicu izvan tečaja za trudnice (ako ga nisu u mogućnosti pohađati)?Da
Ako je odgovor Da, napišite kotakt osobe kojoj se mogu javitiPrimalje u smjeni, 048/ 251 778
PSIHOLOŠKA PODRŠKA 
Postoji li psihološka pomoć za roditelje ako je potrebno?Da
CARSKI REZ 
U slučaju carskog reza, pratnja na porodu je prisutna u operacijskoj sali.Ne
U slučaju carskog reza, pratnja na porodu nakon poroda može odmah boraviti s djetetom i provesti s njime prvi sat nakon poroda?Da
U slučaju carskog reza, pratnja na porodu nakon poroda može odmah boraviti s majkom na postoperativnoj njezi?Da, U nekim slučajevima (opišite pod "drugo"), Spinalna anestezija
U slučaju carskog reza, imaju li majka i dijete mogućnost kontakta koža na kožu u operacijskoj sali?Da, U nekim slučajevima (opišite pod "drugo"), Spinalna anestezija
U slučaju carskog reza, koliko vremena u prosjeku prođe dok majka Ne dobije dijete na prvi podoj?Opća anestezija: unutar 2 sata; spinalna: odmah

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda