Rodilišta u Hrvatskoj / Zadarska regija

Opća bolnica Šibensko kninske županije, Služba ginekologije i opstetricije

Opća bolnica Šibensko kninske županije, Služba ginekologije i opstetricije

Zadarska regija
Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik, Hrvatska
022 641 641

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Prikazani su podaci za 2012. godinu, čekamo podatke za 2016.

Osoba odgovorna za točnost podatakamr. Nikica Živković, dr. med.
Opće informacije o tečaju za trudniceJednom mjesečno u trajanju od 3 dana, prvi ponedjeljak, utorak i srijeda u mjesecu, besplatno. Nazovite 022 215 061 za više informacije.
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBEhigijenske uloške, toaletnu torbicu, papuče, spavačicu... sve što žele
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETEPelene
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?3 dana
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?7 dana
Kad je zakazan termin za posjete?17-18 sati
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?Neposredno nakon porođaja
Broj poroda 2012.NP
Stopa mortaliteta za djecu rođenu u terminu 2012.NP
Stopa mortaliteta majki 2012.NP
Postotak carskih rezova 2012.NP
Postotak ekstrakcija vakuumom 2012. (% svih poroda)NP
Postotak epiziotomija 2012. (% vaginalnih poroda)NP
Postotak induciranih (programiranih) poroda 2012.NP
Postotak poroda blizanaca carskim rezom za oba djeteta 2012.NP
Postotak djece u stavu zatkom rođene carskim rezom 2012.NP
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?Ne
Cijena apartmana po danu-
Postoji li vađenje matičnih stanica iz pupkovine?Da
Cijena vađenja matičnih stanicaBesplatno
Ima li rodilja mogućnost pratnje na poroduDa
Osoba u pratnji može biti doula?Da
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?Da
Osoba u pratnji mora završiti tečaj pripreme za porođaj?Ne
Osoba u pratnji mora platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Ne
Ako je odgovor DA, kolika je cijena u kunama?-
Postoji li neki drugi uvjet vezano uz pratnju?Ne
Ako je odgovor DA, napišite koji su to uvjetiNP
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?Da
Je li u svako doba dana rađaonici na raspolaganju anesteziolog za epiduralnu analgeziju?Da, po indikaciji liječnika
Ako je odgovor na prethodno pitanje DA-
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli?Masiranje od strane primalje ili pratnje, Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti, Tuširanje u trudovima (hidroterapija)
Kada / porođajni bazenNe
Porođajni stolacDa
StolčićNe
StrunjačaNe
Romino koloNe
Uže koje visi sa stropaNe
Postoji li u vašem rodilištu rooming-in (boravak majke i djeteta u istoj sobi 24 sata)?Da
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?Da
Ako je odgovor DA upišite broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoći
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?022 641 563
Ako je odgovor DA, napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulanteNe

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda