Rodilišta u Hrvatskoj / Zagrebačka regija

Opća bolnica Bjelovar

Opća bolnica Bjelovar

Zagrebačka regija
Mihanovićeva 8, 43000 Bjelovar, Hrvatska
043 279 157, 043 279 159

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Prikazani su podaci za 2012. godinu, čekamo podatke za 2016.

Osoba odgovorna za točnost podatakaMarija Turek-Šola, dr. med.
Opće informacije o tečaju za trudniceNP
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBEstvari za osobnu higijenu
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETEništa
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?3 dana
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?7 dana
Kad je zakazan termin za posjete?svaki dan od 13 -15 h
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?Neposredno nakon porođaja, 2 do 4 sata nakon porođaja, U vrijeme posjeta
Broj poroda 2012.654
Stopa mortaliteta za djecu rođenu u terminu 2012.3‰
Stopa mortaliteta majki 2012.0 ‰
Postotak carskih rezova 2012.24,62%
Postotak ekstrakcija vakuumom 2012. (% svih poroda)0,46%
Postotak epiziotomija 2012. (% vaginalnih poroda)-
Postotak induciranih (programiranih) poroda 2012.NP
Postotak poroda blizanaca carskim rezom za oba djeteta 2012.-
Postotak djece u stavu zatkom rođene carskim rezom 2012.-
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?Da
Cijena apartmana po danuBesplatno
Postoji li vađenje matičnih stanica iz pupkovine?Da
Cijena vađenja matičnih stanicaBesplatno
Ima li rodilja mogućnost pratnje na poroduDa
Osoba u pratnji može biti doula?Ne
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?Da
Osoba u pratnji mora završiti tečaj pripreme za porođaj?Da
Osoba u pratnji mora platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Ne
Ako je odgovor DA, kolika je cijena u kunama?-
Postoji li neki drugi uvjet vezano uz pratnju?Da
Ako je odgovor DA, napišite koji su to uvjetiNe smije biti vidno alkoholiziran, drogiran ni agresivan
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?Ne
Je li u svako doba dana rađaonici na raspolaganju anesteziolog za epiduralnu analgeziju?Ne
Ako je odgovor na prethodno pitanje DA-
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli?Masiranje od strane primalje ili pratnje, Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti, Tuširanje u trudovima (hidroterapija), Hladni i topli oblozi
Kada / porođajni bazenNe
Porođajni stolacNe
StolčićNe
StrunjačaNe
Romino koloNe
Uže koje visi sa stropaNe
Postoji li u vašem rodilištu rooming-in (boravak majke i djeteta u istoj sobi 24 sata)?Da
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?Da
Ako je odgovor DA upišite broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoćiStalno na raspolaganju (0-24) na odjelu
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?Ne
Ako je odgovor DA, napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante-

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda