Rodilišta u Hrvatskoj / Zagrebačka regija

KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za ženske bolesti i porodništvo

KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za ženske bolesti i porodništvo

Zagrebačka regija
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb, Hrvatska
01 3787 343

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Ovo je klinički bolnički centar, stoga su neki podaci poput postotka carskog reza viši, jer je postotak žena s rizičnom trudnoćom veći.

Osoba odgovorna za točnost podatakaKrunoslav Kuna, doc. dr. sc.
OPĆE INFORMACIJE 
Opće informacije o tečaju za trudnice, ako ga imate Pet dana (od ponedjeljka do petka), od 18 do 20 sati, svaki mjesec prvi cijeli tjedan. Cijena 300 kn, telefon: 01 3787 343, 01 3787 183
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBE:Zdravstvenu i osobnu iskaznicu, medicinsku dokumentaciju o trudnoći i o eventualnim bolestima od kojih boluje, obavezno nalaz KG i Rh faktor, sve za osobnu higijenu, ručnike, pidžamu ili spavaćicu, papuče, gaćice, higijenske predloške (od vate po mogućnosti), vodu, čašu, raspršivač za vodu za rađaonicu, nešto za jesti, mobitel, punjač i što sama rodilja želi. Hrana mora biti suha i originalno zapakirana.
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETE:Ništa
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?2-3 dana
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?4 dana
Kad je zakazan termin za posjete u rodilište?16-17 h
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?Ne dopuštamo starijoj braći i sestrama ulazak na odjel
STATISTIKA RODILIŠTA 
Broj poroda 2016.2930
Koji postotak primalja zaposlenih u vašem rodilištu ima završen sveučilišni studij primaljstva4%
Stopa smrtnosti za djecu rođenu u terminu 2016.0,8‰
Stopa smrtnosti majki 2016.0%
Stopa carskih rezova 2016.23.70%
Stopa vaginalnih poroda nakon carskog reza u prethodnoj trudnoći 2016.26%
Stopa ekstrakcija vakuumom 2016.2%
Stopa epiziotomija 2016. (sve rodilje koje rode vaginalno)29%
Stopa epiziotomija kod prvorotki35%
Stopa induciranih (programiranih) poroda 2016.25%
Postotak rodilja koje u porodu dobivaju drip i/ili proglastin gel48%
Postotak poroda blizanaca dovršenih carskim rezom za oba djeteta u 2016.80%
Postotak poroda dovršenim carskim rezom kod djece koja su u terminu bila u stavu zatkom u 2016. Sve prvorotkinje
Kojim se metodama koristite za poticanje djeteta okrenutog na zadak na okretanje prije poroda?NP
DODATNE USLUGE 
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?Da, jedan
Cijena apartmana po danu375 kn
Postoji li mogućnost vađenje matičnih stanica iz pupkovine za javnu banku krvi iz pupkovine?Da
Koja je cijena vađenja matičnih stanica za javnu banku?NP
PRATNJA NA PORODU 
Koji su uvjeti za pratnju na porodu?Nema ograničenja
Koliko najviše osoba može rodilji biti u pratnji na porođaju?1
Osoba u pratnji može biti doula?Da
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?Da
Mora li osoba u pratnji platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Ne
Kolika je cijena u kunama? -
KAD KRENUTI U RODILIŠTE 
Trudnici se preporučuje da krene od kuće u rodilište kad su trudovi u razmacima od koliko minuta?10 min
Ako trudnica živi na otoku, u brdskom području ili više od 40 km od rodilišta, preporučuje se da krene od kuće u rodilište kad su trudovi u razmacima od koliko minuta?20 min
U slučaju puknuća vodenjaka trudnici se preporučuje da krene od kuće u rodilište:Odmah
POSTUPCI U PORODU 
Je li uobičajena praksa da trudnice / rodilje odjenu vlastitu odjeću (pidžamu, papuče) dok rađaju?Da
Ako rodilja donese plan poroda (ukoliko porod teče uredno):Uvažavamo ga, osim u slučaju hitnoće
Koliko se dugo čekaju prirodni trudovi u slučaju spontanog puknuća vodenjaka u terminu, bez trudova i otvorenosti ušća (broj sati)6 sati
Može li trudnica jesti i piti u trudovima ako želi?Da
Ima li rodilište bežični CTG?Da, 1 komad
UBLAŽAVANJE TRUDOVA 
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?Da
Kad je anesteziolog na raspolaganju za epiduralnu analgeziju?24 sata dnevno, 24 sata dnevno osim ako nije zauzet hitnoćom
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli? Akupunktura, Uranjanje u toplu vodu, Masiranje od strane primalje ili pratnje, Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti, Tuširanje u trudovima (hidroterapija), Hladni i topli oblozi
OPREMA ZA RAĐANJE 
Kada / porođajni bazenNE
Porođajni stolac koji se može namjestiti u nekoliko položajaNe
StolčićDa, 1 komad
StrunjačaNe
Uže koje visi sa stropaNe
POSTUPCI S PUPKOVINOM 
Prema rutinskim postupku u vašem rodilištu, koliko se čeka prije klemanje pupkovine?Čeka se dokle god Ne otpulsira
DOJENJE 
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?NE
Ako je odgovor "da", upišite broj telefona te radno vrijeme, telefonske pomoći.-
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?NE
Ako je odgovor "da", napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante.-
TEČAJ ZA TRUDNICE 
Postoji li tečaj pripreme za porođajDa
Cijena tečaja300 kn
Postoji li mogućnost Da trudnice i njihova pratnja na porodu obiđu rađaonicu izvan tečaja za trudnice (ako ga nisu u mogućnosti pohađati)?Da
Ako je odgovor Da, napišite kotakt osobe kojoj se mogu javitiGlavna sestra rodilišta
PSIHOLOŠKA PODRŠKA 
Postoji li psihološka pomoć za roditelje ako je potrebno?Da
CARSKI REZ 
U slučaju carskog reza, pratnja na porodu je prisutna u operacijskoj sali.Ne
U slučaju carskog reza, pratnja na porodu nakon poroda može odmah boraviti s djetetom i provesti s njime prvi sat nakon poroda?Da
U slučaju carskog reza, pratnja na porodu nakon poroda može odmah boraviti s majkom na postoperativnoj njezi?Da
U slučaju carskog reza, imaju li majka i dijete mogućnost kontakta koža na kožu u operacijskoj sali?Da
U slučaju carskog reza, koliko vremena u prosjeku prođe dok majka Ne dobije dijete na prvi podoj?Odmah nakon operacije

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda