Rodilišta u Hrvatskoj / Zagrebačka regija

Klinička bolnica Sveti Duh

Klinička bolnica Sveti Duh

Zagrebačka regija
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Hrvatska
01 371 2293, 01 371 2311

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Prikazani su podaci za 2012. godinu, čekamo podatke za 2016.

Ovo je klinički bolnički centar, stoga su neki podaci poput postotka carskog reza viši, jer je postotak žena s rizičnom trudnoćom veći.

Osoba odgovorna za točnost podatakaPrim. dr. med. Milan Stanojević
Opće informacije o tečaju za trudniceTečajevi su organizirani jednom mjesečno utorkom i četvrtkom te traju ukupno 8 sati (4 dolaska po 2 sata) s početkom u 15.00 sati.
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBE-
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETEpelene, benkica, kapica, dekica ili jastuk
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?2-3 dana
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?3-4 dana
Kad je zakazan termin za posjete?svakodnevno od 16 - 17h ili odmah nakon poroda
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?Neposredno nakon porođaja
Broj poroda 2012.3133
Stopa mortaliteta za djecu rođenu u terminu 2012.0,34‰
Stopa mortaliteta majki 2012.0 ‰
Postotak carskih rezova 2012.19,02%
Postotak ekstrakcija vakuumom 2012. (% svih poroda)2,27%
Postotak epiziotomija 2012. (% vaginalnih poroda)18,05%
Postotak induciranih (programiranih) poroda 2012.1,02%
Postotak poroda blizanaca carskim rezom za oba djeteta 2012.68,25%
Postotak djece u stavu zatkom rođene carskim rezom 2012.91,53%
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?Da
Cijena apartmana po danuBesplatno
Postoji li vađenje matičnih stanica iz pupkovine?Da
Cijena vađenja matičnih stanicaNP
Ima li rodilja mogućnost pratnje na poroduDa
Osoba u pratnji može biti doula?Da
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?Da
Osoba u pratnji mora završiti tečaj pripreme za porođaj?Da
Osoba u pratnji mora platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Ne
Ako je odgovor DA, kolika je cijena u kunama?-
Postoji li neki drugi uvjet vezano uz pratnju?Da
Ako je odgovor DA, napišite koji su to uvjetiNe smije biti vidno alkoholiziran ili drogiran
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?Da
Je li u svako doba dana rađaonici na raspolaganju anesteziolog za epiduralnu analgeziju?Da
Ako je odgovor na prethodno pitanje DA-
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli?Masiranje od strane primalje ili pratnje, Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti
Kada / porođajni bazenNe
Porođajni stolacNe
StolčićNe
StrunjačaNe
Romino koloNe
Uže koje visi sa stropaNe
Postoji li u vašem rodilištu rooming-in (boravak majke i djeteta u istoj sobi 24 sata)?Da
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?Da
Ako je odgovor DA upišite broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoći01 371 2316 od0-24h
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?Da
Ako je odgovor DA, napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante01 371 2316 11.30 - 13.30 ponedjeljak - petak

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda