Rodilišta u Hrvatskoj / Zagrebačka regija

Opća bolnica Sisak

Opća bolnica Sisak

Zagrebačka regija
J.J. Strosmajera 59, Sisak, Hrvatska
044 553 244

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Prikazani su podaci za 2012. godinu, čekamo podatke za 2016.

Osoba odgovorna za točnost podatakadr.med. Igor Šket spec.ginekologije i opstetricije
Opće informacije o tečaju za trudniceInformacije o tečaju su dostupne na 044 553 244
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBEHigijenske potrepštine (osim hig.uložaka), dokumentacija (trudnička knjižica, zdravstvena knjižica)
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETENišta do izlaska iz rodilišta
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?3 dana
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?4-5 dana
Kad je zakazan termin za posjete?Po pravilniku kuće (u vrijeme posjeta)
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?Ne dopuštamo dolazak starijoj braći i sestrama na odjel
Broj poroda 2012.1007
Stopa mortaliteta za djecu rođenu u terminu 2012.1,9‰
Stopa mortaliteta majki 2012.0 ‰
Postotak carskih rezova 2012.23,34%
Postotak ekstrakcija vakuumom 2012. (% svih poroda)0,30%
Postotak epiziotomija 2012. (% vaginalnih poroda)28,89%
Postotak induciranih (programiranih) poroda 2012.6,95%
Postotak poroda blizanaca carskim rezom za oba djeteta 2012.78,57%
Postotak djece u stavu zatkom rođene carskim rezom 2012.88,89%
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?Da
Cijena apartmana po danu550 Kn
Postoji li vađenje matičnih stanica iz pupkovine?Da
Cijena vađenja matičnih stanicaBesplatno
Ima li rodilja mogućnost pratnje na poroduDa
Osoba u pratnji može biti doula?Ne
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?Da
Osoba u pratnji mora završiti tečaj pripreme za porođaj?Da
Osoba u pratnji mora platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Ne
Ako je odgovor DA, kolika je cijena u kunama?-
Postoji li neki drugi uvjet vezano uz pratnju?Ne
Ako je odgovor DA, napišite koji su to uvjeti-
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?DA, ali isključivo u slučaju medicinske indikacije (dakle ne na zahtjev trudnice)
Je li u svako doba dana rađaonici na raspolaganju anesteziolog za epiduralnu analgeziju?Ne
Ako je odgovor na prethodno pitanje DADostupan samo u slučaju med.indikacije
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli?Masiranje od strane primalje ili pratnje, Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti
Kada / porođajni bazenNe
Porođajni stolacNe
StolčićNe
StrunjačaNe
Romino koloNe
Uže koje visi sa stropaNe
Postoji li u vašem rodilištu rooming-in (boravak majke i djeteta u istoj sobi 24 sata)?Da
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?Ne
Ako je odgovor DA upišite broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoći-
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?Ne
Ako je odgovor DA, napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante-

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda