Rodilišta u Hrvatskoj / Zagrebačka regija

Specijalna bolnica Podobnik

Specijalna bolnica Podobnik

Zagrebačka regija
Sveti duh 112, 10000 Zagreb, Hrvatska
01 639 8020

Info o rodilištu


Unatoč pravovremeno poslanom upitniku i višekratnim molbama za dostavom traženih podataka, nismo naišli na razumijevanje koji su time prekršili odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Lokacija

Izračun termina poroda