Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb (Petrova)

Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb (Petrova)

Opća bolnica Dubrovnik, Odjel za opstetriciju

Opća bolnica Dubrovnik, Odjel za opstetriciju

Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica Merkur