Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek

Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek

Opća bolnica Pula

Opća bolnica Pula

Opća bolnica Karlovac

Opća bolnica Karlovac

DZ Makarska

DZ Makarska