Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek

Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek

Opća bolnica Ogulin, Odjel za ginekologiju i opstetriciju

Opća bolnica Ogulin, Odjel za ginekologiju i opstetriciju

Opća bolnica Karlovac

Opća bolnica Karlovac

Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb (Petrova)

Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb (Petrova)