10 koraka za Rodilišta prijatelji majki i djece

10 koraka za Rodilišta prijatelji majki i djece

 

Međunarodno udruženje ginekologa i porodničara (FIGO), Međunarodna konfederacija primalja (ICM), Savez bijele vrpce (WRA), Međunarodno udruženje pedijatara (IPA), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)

Rodilište koje su organizacije FIGO, ICM, WRA, IPA i SZO proglasile rodilištem prilagođenim potrebama majki i djece:

 

  1. Svim rodiljama nudi mogućnost da jedu, piju, hodaju, stoje i kreću se tijekom prvog porođajnog doba i da zauzmu položaj po vlastitom izboru/u kojem im je najudobnije tijekom drugog i trećeg porođajnog doba, ako to nije medicinski kontraindicirano.ž
  2. Ima jasne, nediskriminatorne politike i smjernice za liječenje majki zaraženih HIV-om i njihove novorođenčadi te skrb o njima, kao i politike savjetovanja i pružanja usluge planiranja obitelji nakon porođaja i usluga namijenjenih mladima.
  3. Pruža svim majkama privatnost tijekom trudova i porođaja.
  4. Dopušta svim rodiljama prisutnost barem jedne osobe po vlastitom izboru (npr. otac, partner, član obitelji, prijatelj i tradicionalna primalja ovisno o kulturnom kontekstu) tijekom trudova i porođaja.
  5. Pruža skrb prilagođenu pojedinim kulturama, koja poštuje običaje pojedinca, prakse i vrijednosti povezane s porođajem koje nisu štetne, uključujući skrb o ženama koje su doživjele perinatalni gubitak.
  6. Ne dopušta fizičko, verbalno, emocionalno i financijsko zlostavljanje žena koje su u trudovima, rađaju te žena koje su rodile i njihovih obitelji.
  7. Pruža skrb koja je povoljna i u skladu je s nacionalnim smjernicama te jamči financijsku odgovornost i transparentnost. Obitelji će biti informirane o očekivanim troškovima te kako mogu obaviti plaćanje usluga. Obitelji moraju biti informirane o mogućim dodatnim troškovima u slučaju komplikacija. Zdravstvene ustanove moraju imati postupak plaćanja koji ne uključuje zadržavanje žene ili djeteta. Nedopustivo je odbijanje skrbi za majku ili dijete zbog nemogućnosti plaćanja.
  8. Nema običaj koristiti prakse ili postupke koji se ne temelje na rezultatima, kao što su nepotrebna epiziotomija, izazivanje trudova ili odvojena skrb o majci i djetetu itd., u skladu s međunarodnim smjernicama i planovima djelovanja. Svako rodilište treba imati kapacitete, osoblje, politiku i opremu za oživljavanje majki i dojenčadi, smanjenje rizika infekcije, trenutačno prepoznavanje i sprečavanje/liječenje novih potreba majki i dojenčadi te imati uspostavljene kontakte za savjetovanja i moguće planove stabilizacije i/ili prijevoza bolesnih majki i bolesne/rano rođene djece.
  9. Obrazuje, savjetuje i potiče osoblje da po potrebi omogući farmakološke i nefarmakološke metode ublažavanja boli.
  10. Promiče trenutačan kontakt “koža na kožu” majke i djeteta te aktivno podupire sve majke da što češće drže i same doje svoju djecu te pruža zajedničku skrb za majku i dijete prema potrebi. (Vidi Deset koraka SZO-a/UNICEF-a u inicijativi bolnica prijatelja djece za promicanje uspješnog dojenja).

 

Rodilišta koja se pridržavaju ovih kriterija što se dokazuje zadovoljenjem opisanih pokazatelja, dobit će certifikat organizacija FIGO, ICM, WRA, IPA i SZO da su rodilišta - prijatelji majki i novorođenčadi. Certifikat će biti objavljen na internetskim stranicama organizacija i internetskim stranicama drugih organizacija koje podržavaju ovaj projekt.

 

Deset koraka objavljeno je u članku u stručnom časopisu International Journal of Gynecology and Obstetrics 128 (2015) 95–99, a prijevod na hrvatski jezik ljubazno je ustupio Ured UNICEF-a za Hrvatsku.