Kako napisati plan poroda

Kako napisati plan poroda

 

Plan poroda je prilika da detaljno razmotrite sve mogućnosti i opcije koje vam se nude za porod, da razmislite o svim načinima na koji se porod može odvijati te da osigurate da se vaš glas zaista čuje u rađaonici. Korisno je razmišljati o različitim scenarijima, primjerice ako planirate vaginalni porod, da razmislite o tome što bi vam bilo važno da ipak imate carski rez; ili ako planirate porod uz epiduralnu da razmislite o različitim načinima da se lakše nosite s trudovima ako epiduralna ipak nije dostupna.

Kako napisati plan poroda?

  1. Istražite i razgovarajte sa zdravstvenim osobljem u rodilištu gdje planirate roditi o rutinskim procedurama koje mogu utjecati na vaše ciljeve za porod. Razgovarajte sa svojim partnerom, rodbinom ili prijateljicama i obavezno uzmite si vremena i osluškujte vlastite osjećaje, želje i potrebe.
  2. Prvu inačicu plana uzmite sa sobom na trudnički pregled u rodilištu u kojem planirate roditi. O njemu razgovarajte sa zdravstvenim djelatnicima prije nego napravite konačnu inačicu.
  3. S osobom koja će biti u pratnji na porodu prođite konačnu inačicu te pripremite tri kopije.
  4. Na sljedećem trudničkom pregledu u rodilištu zamolite da se jedna kopija plana priloži u vaš karton.
  5. Dvije kopije plana poroda stavite u torbu koju ste pripremili za rodilište i obavezno kažite osobi koja vas prati u rodilište gdje se nalazi.
  6. Na prijemu u rodilište dajte primalji jednu kopiju plana, a jednu zadržite uz sebe da možete pokazati drugim zdravstvenim djelatnicima po potrebi.

Zašto je plan poroda koristan?

Plan poroda je alat koji vam pomaže da naučite više o tome što rodilište u kojem ćete roditi nudi kao mogućnosti u trudnoći i porodu, te vam omogućava da na jednostavan način iskomunicirate svoje vrijednosti i želje osobama koje vam pružaju skrb u porodu.

Što treba plan poroda sadržati?

Plan poroda može biti opis vašeg idealnog poroda te stvari koje želite za sebe i svoje dijete. Možete koristiti šablonu plana poroda i označiti stvari koje želite da se dogode, ili možete koristiti teme u ovoj šabloni da napišete vlastiti plan.

 

Šablona plana poroda moći će se preuzeti uskoro!

 

Izvori:

Writing a Birth Plan. Journal of Midwifery and Women's Health. Volume 59, No. 2, March/April 2014. Dostupno: 10.1111/jmwh.12192 (pristupljeno 28. veljače 2017.)

National Health Service (NHS) Birth Plan, dostupno ovdje (pristupljeno 28. veljače 2017.)