Kako odabrati rodilište

Kako odabrati rodilište

 

Mnoge trudnice biraju rodilište u kojem će roditi na temelju mjesta prebivališta, ili pak rodilište u kojem je osoba bliska njima nedavno rodila i bila zadovoljna iskustvom. Velik broj trudnica u Hrvatskoj u svojoj blizini ima barem dva rodilišta na sličnoj udaljenosti, a trudnice koje žive na širem području Zagreba imaju ih nekoliko u svom okruženju.  

Kako najbolje odabrati rodilište za porod? Na što sve treba paziti i kako doći do točnih informacija? Koje su prepreke, a koje mogućnosti? Zar nisu sva rodilišta ista?

Nova studija iz SAD-a (Plough et. al., 2017.) dokazala je da način rada u rodilištu (posebice kultura ustanove i rutinski postupci koji se provode) ima najveći utjecaj na loše ishode poroda po majke i na postotak carskih rezova. Drugim riječima, ishodi poroda i postotak carskih rezova više ovise o načinu na koji se porod prati i nadzire u određenoj ustanovi nego na samu trudnicu odnosno rodilju. Itekako je važno u kojem rodilištu rađate.

Rađanje u rodilištu u koje ne "spadam" po mjestu prebivališta

Svaka osiguranica HZZO-a može odabrati bilo koje rodilište koje ima ugovor s HZZO-om u Hrvatskoj za porod, neovisno o tome u koje rodilište "spada" po mjestu prebivališta. No ukoliko trudnica ima rodilište u svojoj neposrednoj blizini, a bira roditi u nekom koje je udaljeno 50 i više kilometara od njenog mjesta prebivališta, nema pravo na povrat putnih troškova od HZZO-a.

Iznimka ovog pravila postoji u slučaju medicinske indikacije koja zahtijeva porod u određenom rodilištu – u tom slučaju ako je to rodilište udaljeno više od 50 km od vašeg mjesta prebivališta vi i dalje imate pravo na refundaciju putnih troškova. Primjerice ako ste iz Rovinja, gdje je najbliže rodilište u Puli udaljeno 40-ak kilometara, a birate rađati u Rijeci, koje je udaljeno 70-ak kilometara, nemate pravo na povrat putnih troškova.

Ova informacija je posebno vrijedna za trudnice koje žive u gradovima i mjestima udaljenijih od rodilišta. U širem području Zagreba, sva su rodilišta relativno blizu jedno drugome, stoga trudnice ionako nemaju pravo na povrat putnih troškova.

Rizična trudnoća

Ukoliko vam je trudnoća rizična iz nekog razloga, važno je razmatrati samo rodilišta koja imaju uvjete za pružanju adekvatne skrbi vama i vašem djetetu. To će možda značiti da ćete isključivo razmatrati kliničke bolničke centre, ili pak da su vam mogućnosti odabira rodilišta sužene zbog komplikacije koje treba nadzirati. U tom slučaju proučite odabrano rodilište, i obavezno napišite plan poroda u kojem ćete točno navesti koje stvari su vama i vašoj obitelji važne u razdoblju oko poroda.

Ako morate zbog specifičnog stanja u trudnoći rađati u rodilištu koje je više od 50 km udaljen od vašeg mjesta prebivališta, imate pravo na povrat putnih troškova.

Proučite statistike

Na ovim stranicama možete pronaći statistike ishoda poroda u rodilištima u Hrvatskoj. Odaberite rodilišta koja želite razmotriti i odaberite mogućnost "usporedi" ispod rodilišta, zatim odaberite drugo rodilište koje želite usporediti s prvim.

Statistike koje vam daju uvid u načinu rada rodilišta za početak su: postotak carskih rezova i postotak epiziotomija (ako rađate prvi puta provjerite i postotak epiziotomija za prvorotke). Za ove statistike, vrijedi pravilo što je niži postotak, to je kvalitetnija skrb. Uz ovo treba dodati opasku da je uobičajeno da rodilište pri kliničkom bolničkom centru ima nešto veći postotak carskih rezova, stoga ako uspoređujete KBC s općom bolnicom, očekujte razlike u postotku carskih rezova.

Iznenadit ćete se koliko se statistike razlikuju od rodilišta do rodilišta.

Važan je i podatak koji postotak primalja u odabranom rodilištu ima završen studij primaljstva – veći postotak znači da imate veće šanse da će vam prvostupnica primaljstva biti na porodu, što znači da su vam šanse za normalan porod veće.

Neka rodilišta su odbila odgovoriti na određena pitanja, odnosno nisu uopće dostavila podatke za 2016. godinu – to je jedan od znakova koji govori koliko rodilišta žele da njihove statistike budu dostupne javnosti, i to svakako uzmite u obzir kod odabira rodilišta.

Proučite prakse

Dok proučavate statistiku rodilišta, usporedite i prakse rodilišta koja razmatrate: koje su im prakse odnosno uvjeti za pratnju na porodu; koliko dugo se ostaje u rodilištu nakon poroda; koje su im prakse za hospitalizaciju u terminu; može li doula biti uz vas; poštuje li se plan poroda; koju opremu nude – stolčić, kada za porode, nešto drugo što vas zanima; ako želite epiduralnu, je li ona dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu; ako želite donirati matične stanice, koji su uvjeti za to; koji su uobičajeni postupci za pupkovinu, čeka li se da ona otpulsira i slično.

Obiteljska situacija i organizacija

Preporučuje se da trudničke preglede od 38. tjedna trudnoće nadalje obavljate u rodilištu koje ste odabrali za porod, i računajte na to da ćete morati putovati otprilike svakih tjedan dana, kasnije svaka tri dana u odabrano rodilište. I to je nešto što treba planirati i vidjeti kako vam se uklapa u vaše organizacijske mogućnosti.

Razmatrajte i svoju obiteljsku situaciju – kako će vas rodbina posjećivati u rodilištu; odgovara li vam termin za posjet; koliko brzo nakon poroda mogu starija djeca upoznati novog brata ili sestru; koliko traje prosječni boravak u rodilištu i kako ćete organizirati skrb za stariju djecu u tom razdoblju. Sve to može utjecati na kvalitetu vašeg života u važnim danima nakon dolaska novog člana obitelji.

Priče s poroda

Trudnicama se najčešće govori o komplikacijama i najgorim mogućim ishodima, no lijepi porodi postoje i trebamo o njima više govoriti. Kad odaberete rodilište na našim stranicama, u desnom stupcu pored statistika pojavit će vam se priče s poroda iz tog rodilišta. Priče su isključivo pozitivne, gdje su rodilje bile zadovoljne, tako da trudnice mogu dobiti sliku o tome kako porod može izgledati.

Raspitajte se u svojoj okolini i pitajte druge žene kako je njima bilo na porodu u rodilištima koja razmatrate. Iskustva će biti šarolika, no probajte posebnu važnost pridodati pričama osoba koje su vam slične po naravi, načinu razmišljanja i vrijednostima – njihova iskustva će vam dati bolji uvid u to kakvu biste skrb i vi mogli očekivati u određenom rodilištu.

Posjetite rodilište

Gotovo sva rodilišta organiziraju dane otvorenih vrata, najčešće jednom godišnje povodom Međunarodnog dana primalja 5. svibnja. Raspitajte se u rodilištima koja razmatrate o mogućnostima obilaska ili razgovora sa zdravstvenim djelatnicima, posebno s primaljama. Čak i ako znate da nemaju takve mogućnosti, vrijedi pitati jer će im tako postati jasno da je to mogućnost koje korisnice – trudnice žele. U nekim rodilištima prilika za obilazak rodilišta pruža se u sklopu bolničkog trudničkog tečaja.

Pregled prostorija i opremljenosti rodilišta te razgovor s primaljama i drugim djelatnicima mogu vam uvelike pomoći da dobijete "osjećaj" za način rada određenog rodilišta i postupanje prema ženama u njemu. To je i sjajna prilika da postavite sva pitanja koje imate o skrbi prije poroda, na porodu i nakon poroda u tom rodilištu. Primjere pitanja koje možete postaviti pripremile smo vam ovdje

Slijedite svoju intuiciju

Nakon što ste prikupili informacije i posjetili rodilišta koja razmatrate, osluškujte onaj osjećaj "iz želuca". Taj će vas osjećaj gotovo uvijek navesti na pravi put.