Što je plan poroda

Što je plan poroda

 

Plan poroda je pisani dokument koji daje informacije o tome koje su vaše vrijednosti i želje za porođaj i o tome kakvu podršku i pomoć želite od onih koji skrbe o vama. U idealnom svijetu, plan poroda nam ne bi uopće trebao, jer bi kroz trudnoću imali priliku dobro upoznati zdravstvene djelatnike koji će biti uz vas na porodu. No s obzirom na to da najčešće ne poznajete ljude koje će skrbiti o vama u rodilištu, niti oni poznaju vas, plan poroda je koristan alat u kojem oni mogu vas bolje upoznati i tako vam pružati skrb koja je bliska vašim potrebama.

Porod je nepredvidljiv, no određeni ciljevi i želje koje imate za porod mogu itekako utjecati na vaše zadovoljstvo cijelim procesom. To nije garancija da će sve ići baš onako kako ste zamislili, ali je prilika da povećate šanse da dobijete barem dio onoga što vam je važno.

Kako se koristi plan poroda?

Prvo, napišete stvari koje želite odnosno koje ne želite da vam se dogode u procesu porođaja. Možete u tu svrhu koristiti šablonu pitanja koju smo pripremile, ili pak možete same napisati nešto svoje. Obavezno uključite osobu koja će biti uz vas dok rađate u svaki korak kreiranje plana poroda, tako da on ili ona je u tijeku.

Zatim donesite svoj plan poroda u rodilište na trudnički pregled i razgovarajte o tome što ste pripremili s primaljama i liječnicima, i nakon tog razgovora napravite izmjene i nadopune. Kad imate konačnu inačicu plana poroda, na sljedećem pregledu donesite i pitajte da se kopija stavi u vaš karton. Napravite još dvije kopije koje ćete donesti u rodilište na porod – jedan možete dati na prijemu, a drugi imati uza se.

Koje su prednosti i nedostaci plana poroda?

 

Prednosti:

  • Daje vam priliku da istražite sve mogućnosti za porod dok još imate puno vremena za razmatranje svih opcija bez stresa.
  • Omogućuje vam da podijelite svoje ciljeve i ideje o tome što će vam najviše pomoći u procesu poroda osobama koje vas ne poznaju dobro a pružat će vam skrb u jednom od najvažnijih trenutaka vašeg života, kojeg ćete pamtiti cijeloga života.
  • Dok prolazite kroz plan poroda na redovnom pregledu u rodilištu, imate priliku razgovarati s osobljem rodilišta o rutinskim procedurama tog rodilišta prije nego krene porod, i tako ćete vi i vaša pratnja biti bolje pripremljeni.

 

Nedostaci:

  • Trudnoća i porod su nepredvidljivi procesi, pa je tako plan poroda zapravo izraz želja i ciljeva koji nije uklesan u kamenu. Nije moguće znati kako će se proces poroda razvijati, stoga je važno da i vi i vaša pratnja budete fleksibilni i da odgovarate na situaciju kako se razvija. Porod se vjerojatno neće odvijati točno po planu, i to je u redu jer je plan ipak samo okvirni izraz vaših želja i potreba.

 

Kako mogu znati što želim napisati u svom planu poroda?

Pohađajte tečajeve za trudnice (idealno bi bilo da pohađate barem dva, u rodilištu ili domu zdravlja te neki dodatan tečaj, da dobijete širu sliku i informacije iz više izvora), razgovarajte s članovima obitelji ili prijateljicama koje su nedavno rodile u rodilištu gdje vi planirate roditi, angažirajte ili razgovarajte s doulom (osoba koja pruža podršku u trudnoći, porodu i babinju), pročitajte knjige o trudnoći i porodu, istražite na provjerenim internetskim stranicama.

Svi ti izvori informacije će vam dati uvid u opcije koje su vam dostupne. Bilo bi korisno razgovarati o vašim izborima sa zdravstvenim djelatnicima, prijateljima i članicama obitelji koje su slične vama. Uz sve to, možete postaviti pitanja osoblju rodilišta u kojem planirate roditi – popis mogućih pitanja pripremile za rodilišta pripremile smo vam ovdje. Primjer plana poroda možete također naći na našim stranicama.

 

Izvori:

Writing a Birth Plan. Journal of Midwifery and Women's Health. Volume 59, No. 2, March/April 2014. Dostupno: 10.1111/jmwh.12192 (pristupljeno 28. veljače 2017.)

National Health Service (NHS) Birth Plan, dostupno  (pristupljeno 28. veljače 2017.)

Hill, Milli. The Positive Birth Book. Pinter and Martin, 2017.