Opća bolnica Hrvatski ponos, Knin, Rodilište

Opća bolnica Hrvatski ponos, Knin, Rodilište

DZ Metković

DZ Metković

Opća bolnica Ogulin, Odjel za ginekologiju i opstetriciju

Opća bolnica Ogulin, Odjel za ginekologiju i opstetriciju

Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica Merkur

DZ Makarska

DZ Makarska

Opća bolnica Vukovar

Opća bolnica Vukovar

Opća bolnica Bjelovar

Opća bolnica Bjelovar

Opća bolnica Gospić, Odjel ginekologije

Opća bolnica Gospić, Odjel ginekologije