Opća bolnica Nova Gradiška

Opća bolnica Nova Gradiška

Specijalna bolnica Podobnik

Specijalna bolnica Podobnik

Opća bolnica Sisak

Opća bolnica Sisak

DZ Makarska

DZ Makarska

Opća bolnica Hrvatski ponos, Knin, Rodilište

Opća bolnica Hrvatski ponos, Knin, Rodilište

Rodilište Opće bolnice Virovitica

Rodilište Opće bolnice Virovitica

KBC Rijeka

KBC Rijeka

Opća bolnica Karlovac

Opća bolnica Karlovac

Opća bolnica Zadar, Odjel za ginekologiju i opstetriciju

Opća bolnica Zadar, Odjel za ginekologiju i opstetriciju