Prava trudnica i rodilja

Informirajte se o pravima trudnica i rodilja, preuzmite aktivnu ulogu u svojoj trudnoći i pripremite se za moćno i osnažujuće iskustvo poroda.
Novčane potpore Zaklade Hrvatska za djecu

Novčane potpore Zaklade Hrvatska za djecu

Osnovni cilj Zakladeje pomaganje djeci Hrvatske kojoj je potrebna podrška u ostvarenju kvalitetnijeg i sadržajnijeg odrastanja, a brine i o tome da javnost zna potrebe djece.
Stanka za dojenje

Stanka za dojenje

Ovu stanku majka može koristiti dva puta dnevno po sat vremena, ili jednokratno u trajanju od dva sata, najdulje do navršene prve godine djeteta i u slučaju da je otac na rodiljnom ili roditeljskom dopustu.
Prijava djeteta nakon rođenja

Prijava djeteta nakon rođenja

U ovom tekstu pronaći ćete na jednom mjestu informacije o tome kome, kada, kako prijaviti dijete i koja prava ostvarujete činjenicom da ste postali roditelj.
Očevo pravo na rodiljni dopust kad je majka osoba s invaliditetom

Očevo pravo na rodiljni dopust kad je majka osoba s invaliditetom

Ovisno o stupnju invaliditeta, nekim majkama je teško skrbiti o novorođenčetu, no nekima je to i potpuno neizvedivo bez pomoći druge osobe.
Korištenje "starog" godišnjeg odmora nakon dopusta po osnovi roditeljstva

Korištenje "starog" godišnjeg odmora nakon dopusta po osnovi roditeljstva

Dio godišnjeg odmora od prethodne godine koji niste iskoristili do 30. lipnja tekuće godine imate pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj ste se vratili na rad s dopusta po osnovi roditeljstva.
Korisni linkovi

Korisni linkovi

Popis kontaktnih informacija institucija i udruga koje bi vam na putu roditeljstva mogle zatrebati.
Prava djece i roditelja - česta pitanja

Prava djece i roditelja - česta pitanja

Ovo su najčešća pitanja koja postavljaju naše korisnice. Prikupile smo ih na jedno mjesto da vam olakšamo potragu za odgovorima.
Rodiljna pošteda i roditeljska pošteda

Rodiljna pošteda i roditeljska pošteda

Tko, kada i u kojem trajanju može iskoristiti rodiljne i roditeljske poštede.
Rodiljne i roditeljske potpore

Rodiljne i roditeljske potpore

Od 30.12.2014. na snazi je novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama.
Bolničko liječenje djeteta

Bolničko liječenje djeteta

Bolničko liječenje djeteta ostvaruje se u najbližoj ugovornoj bolničkoj ustanovi prema mjestu prebivališta ili boravišta, koja može pružiti traženu uslugu.
Rodiljna naknada i roditeljski dopust

Rodiljna naknada i roditeljski dopust

Pregled roditeljskih i rodiljnih prava te uvjeta kako ih ostvariti u RH.
Upis staža nezaposlenog roditelja

Upis staža nezaposlenog roditelja

Nezaposleni roditelj koji nije mirovinsko osiguran ni po kojoj drugoj osnovi, temeljem članka 14. Zakona o mirovinskom osiguranju može biti obvezno osiguran.
Slobodni radni dani za prenatalne preglede

Slobodni radni dani za prenatalne preglede

Znate li da je poslodavac trudnici dužan omogućiti jedan plaćeni dan mjesečno za liječničke preglede?