Izdvojena rodilišta

Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb (Petrova)
KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za ženske bolesti i porodništvo
Klinička bolnica Sveti Duh
Klinička bolnica Merkur
Opća bolnica Varaždin, Odjel za ženske bolesti i porodništvo
KBC Rijeka

Priče s poroda

Izračun termina poroda

Prava trudnica i rodilja

Stanka za dojenje

Stanka za dojenje

Ovu stanku majka može koristiti dva puta dnevno po sat vremena, ili jednokratno u trajanju od dva sata, najdulje do navršene prve godine djeteta i u slučaju da je otac na rodiljnom ili roditeljskom dopustu.
Prijava djeteta nakon rođenja

Prijava djeteta nakon rođenja

U ovom tekstu pronaći ćete na jednom mjestu informacije o tome kome, kada, kako prijaviti dijete i koja prava ostvarujete činjenicom da ste postali roditelj.
Očevo pravo na rodiljni dopust kad je majka osoba s invaliditetom

Očevo pravo na rodiljni dopust kad je majka osoba s invaliditetom

Ovisno o stupnju invaliditeta, nekim majkama je teško skrbiti o novorođenčetu, no nekima je to i potpuno neizvedivo bez pomoći druge osobe.
Novčana potpora Zaklade "Hrvatska za djecu" za višestruke porode

Novčana potpora Zaklade "Hrvatska za djecu" za višestruke porode

Zaklada "Hrvatska za djecu" isplaćuje novčanu potporu u slučaju višestrukog poroda dvoje ili više djece, a za dobivanje ove potpore mjesečni prihodi po članu kućanstva nisu odlučni.