Rodilišta u Hrvatskoj / Osječka regija

Opća županijska bolnica Pakrac

Opća županijska bolnica Pakrac

Osječka regija
Bolnička 68, 34550 Pakrac, Hrvatska

Info o rodilištu


Unatoč pravovremeno poslanom upitniku i višekratnim molbama za dostavom traženih podataka, nismo naišli na razumijevanje koji su time prekršili odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Lokacija

Izračun termina poroda