Rodilišta u Hrvatskoj / Osječka regija

Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek

Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek

Osječka regija
Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek, Hrvatska
031 502 302, 031 512 307

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Ovo je klinički bolnički centar, stoga su neki podaci poput postotka carskog reza viši, jer je postotak žena s rizičnom trudnoćom veći.

Osoba odgovorna za točnost podatakadoc. dr. sc. A. Mueller, dr. med.
OPĆE INFORMACIJE 
Opće informacije o tečaju za trudnice, ako ga imate Tečaj traje tri tjedna (prva dva tjedna održava se utorkom i četvrtkom u vremenu od 18 sati u Klinici, dok se treći tjedan održava u Bizovcu - u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Cijena tečaja 400 kn). Telefon za rezervacije 031/ 512 302
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBE:Higijenske potrepštine, čisto rublje (spavaćice, pidžame, ručnici, obuća)
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETE:Pelene, vlažne maramice, krema za njegu perinalnog područja
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?3 dana
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?7 dana
Kad je zakazan termin za posjete u rodilište?Radnim danom 16-17 h, vikendom 10-12 h i 16-18 h
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?Neposredno nakon porođaja
STATISTIKA RODILIŠTA 
Broj poroda 2016.2004
Koji postotak primalja zaposlenih u vašem rodilištu ima završen sveučilišni studij primaljstva3%
Stopa smrtnosti za djecu rođenu u terminu 2016.2,15‰
Stopa smrtnosti majki 2016.0‰
Stopa carskih rezova 2016.30.88%
Stopa vaginalnih poroda nakon carskog reza u prethodnoj trudnoći 2016.3.30%
Stopa ekstrakcija vakuumom 2016.0.10%
Stopa epiziotomija 2016. (sve rodilje koje rode vaginalno)34.68%
Stopa epiziotomija kod prvorotkiNP
Stopa induciranih (programiranih) poroda 2016.NP
Postotak rodilja koje u porodu dobivaju drip i/ili proglastin gelNP
Postotak poroda blizanaca dovršenih carskim rezom za oba djeteta u 2016.NP
Postotak poroda dovršenim carskim rezom kod djece koja su u terminu bila u stavu zatkom u 2016. 91.89%
Kojim se metodama koristite za poticanje djeteta okrenutog na zadak na okretanje prije poroda?Vanjski okret
DODATNE USLUGE 
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?Da, dva
Cijena apartmana po danu400 kn
Postoji li mogućnost vađenje matičnih stanica iz pupkovine za javnu banku krvi iz pupkovine?Da
Koja je cijena vađenja matičnih stanica za javnu banku?Besplatno
PRATNJA NA PORODU 
Koji su uvjeti za pratnju na porodu?Pratnja mora imati položen tečaj
Koliko najviše osoba može rodilji biti u pratnji na porođaju?1
Osoba u pratnji može biti doula?Ne
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?Da
Mora li osoba u pratnji platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Da
Kolika je cijena u kunama?400 KN
KAD KRENUTI U RODILIŠTE 
Trudnici se preporučuje da krene od kuće u rodilište kad su trudovi u razmacima od koliko minuta?10-15 minuta
Ako trudnica živi na otoku, u brdskom području ili više od 40 km od rodilišta, preporučuje se da krene od kuće u rodilište kad su trudovi u razmacima od koliko minuta?NP
U slučaju puknuća vodenjaka trudnici se preporučuje da krene od kuće u rodilište:Odmah
POSTUPCI U PORODU 
Je li uobičajena praksa da trudnice / rodilje odjenu vlastitu odjeću (pidžamu, papuče) dok rađaju?Da
Ako rodilja donese plan poroda (ukoliko porod teče uredno):Uvažavamo ga, osim u slučaju hitnoće
Koliko se dugo čekaju prirodni trudovi u slučaju spontanog puknuća vodenjaka u terminu, bez trudova i otvorenosti ušća (broj sati)24 sata
Može li trudnica jesti i piti u trudovima ako želi?Ne
Ima li rodilište bežični CTG?Da, 1 komad
UBLAŽAVANJE TRUDOVA 
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?Da
Kad je anesteziolog na raspolaganju za epiduralnu analgeziju?24 sata dnevno
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli? TENS, Uranjanje u toplu vodu, Masiranje od strane primalje ili pratnje, Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti
OPREMA ZA RAĐANJE 
Kada / porođajni bazenDa
Porođajni stolac koji se može namjestiti u nekoliko položajaDa, 1 komad
StolčićDa, 1 komad
StrunjačaNe
Uže koje visi sa stropaNe
POSTUPCI S PUPKOVINOM 
Prema rutinskim postupku u vašem rodilištu, koliko se čeka prije klemanje pupkovine?Čeka se dokle god ne otpulsira
DOJENJE 
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?NE
Ako je odgovor "da", upišite broj telefona te radno vrijeme, telefonske pomoći.-
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?NE
Ako je odgovor "da", napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante.-
TEČAJ ZA TRUDNICE 
Postoji li tečaj pripreme za porođajDa
Cijena tečaja400 kn
Postoji li mogućnost Da trudnice i njihova pratnja na porodu obiđu rađaonicu izvan tečaja za trudnice (ako ga nisu u mogućnosti pohađati)?Ne
Ako je odgovor Da, napišite kotakt osobe kojoj se mogu javiti-
PSIHOLOŠKA PODRŠKA 
Postoji li psihološka pomoć za roditelje ako je potrebno?-
CARSKI REZ 
U slučaju carskog reza, pratnja na porodu je prisutna u operacijskoj sali.Ne
U slučaju carskog reza, pratnja na porodu nakon poroda može odmah boraviti s djetetom i provesti s njime prvi sat nakon poroda?Ne
U slučaju carskog reza, pratnja na porodu nakon poroda može odmah boraviti s majkom na postoperativnoj njezi?Ne
U slučaju carskog reza, imaju li majka i dijete mogućnost kontakta koža na kožu u operacijskoj sali?Nasloni se majci na lice
U slučaju carskog reza, koliko vremena u prosjeku prođe dok majka Ne dobije dijete na prvi podoj?Nakon 2 sata

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda