Rodilišta u Hrvatskoj / Varaždinska regija

Županijska bolnica Čakovec, Odjel ginekologije i porodiljstva

Županijska bolnica Čakovec, Odjel ginekologije i porodiljstva

Varaždinska regija
I.G. Kovačića 1E, 40000 Čakovec, Hrvatska
040 375 234

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Prikazani su podaci za 2012. godinu, čekamo podatke za 2016.

Osoba odgovorna za točnost podatakamr. sc. Nino Škvorc, dr. med.
Opće informacije o tečaju za trudniceNP
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBENP
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETEjednokratne pelene
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?2-3 dana
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?5 dana
Kad je zakazan termin za posjete?svaki dan od 15 do 17 sati
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?Neposredno nakon porođaja, 2 do 4 sata nakon porođaja, U vrijeme posjeta
Broj poroda 2012.1077
Stopa mortaliteta za djecu rođenu u terminu 2012.-
Stopa mortaliteta majki 2012.0 ‰
Postotak carskih rezova 2012.16,99%
Postotak ekstrakcija vakuumom 2012. (% svih poroda)0,09%
Postotak epiziotomija 2012. (% vaginalnih poroda)38,37%
Postotak induciranih (programiranih) poroda 2012.-
Postotak poroda blizanaca carskim rezom za oba djeteta 2012.26,67%
Postotak djece u stavu zatkom rođene carskim rezom 2012.69,23%
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?Da
Cijena apartmana po danu150
Postoji li vađenje matičnih stanica iz pupkovine?Da
Cijena vađenja matičnih stanicaNP
Ima li rodilja mogućnost pratnje na poroduDa
Osoba u pratnji može biti doula?Da
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?Da
Osoba u pratnji mora završiti tečaj pripreme za porođaj?Ne
Osoba u pratnji mora platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Da
Ako je odgovor DA, kolika je cijena u kunama?375,00 kn (300 kn plus PDV)
Postoji li neki drugi uvjet vezano uz pratnju?Da
Ako je odgovor DA, napišite koji su to uvjetiDa je psihofizički stabilna osoba
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?Da
Je li u svako doba dana rađaonici na raspolaganju anesteziolog za epiduralnu analgeziju?Ne
Ako je odgovor na prethodno pitanje DAprema dogovoru i mogućnosti dolaska u rađaonu
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli?Masiranje od strane primalje ili pratnje, Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti, Tuširanje u trudovima (hidroterapija), Hladni i topli oblozi
Kada / porođajni bazenNe
Porođajni stolacDa
StolčićDa
StrunjačaDa
Romino koloNe
Uže koje visi sa stropaNe
Postoji li u vašem rodilištu rooming-in (boravak majke i djeteta u istoj sobi 24 sata)?Da
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?Da
Ako je odgovor DA upišite broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoći040 375 -243 , 040 375-245, 24 sata dnevno
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?Ne
Ako je odgovor DA, napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante-

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda