Rodilišta u Hrvatskoj / Zagrebačka regija

Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica Merkur

Zagrebačka regija
Zajčeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska
01 2253 411

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Prikazani su podaci za 2012. godinu, čekamo podatke za 2016.

Osoba odgovorna za točnost podatakaprof.dr.sc. Vlastimir Kurkura
Opće informacije o tečaju za trudniceTrudnički tečaj je besplatan i traje 6 dana po jedan sat od 18-19 sati uz prethodnu predbilježbu 01 225 3471
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBEStvari za osobnu higijenu, toaletni papir, higijenske uloške, jednokratne gaćice, ručnik
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETEjednokratne pelene
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?2-3 dana
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?5 dana
Kad je zakazan termin za posjete?Prema dogovoru
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?2 do 4 sata nakon porođaja, U vrijeme posjeta
Broj poroda 2012.1540
Stopa mortaliteta za djecu rođenu u terminu 2012.5,73 ‰
Stopa mortaliteta majki 2012.0 ‰
Postotak carskih rezova 2012.20,52%
Postotak ekstrakcija vakuumom 2012. (% svih poroda)2,73%
Postotak epiziotomija 2012. (% vaginalnih poroda)46,65%
Postotak induciranih (programiranih) poroda 2012.0,00%
Postotak poroda blizanaca carskim rezom za oba djeteta 2012.57,14%
Postotak djece u stavu zatkom rođene carskim rezom 2012.66,67%
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?Da
Cijena apartmana po danuBesplatno
Postoji li vađenje matičnih stanica iz pupkovine?Da
Cijena vađenja matičnih stanicaBesplatno
Ima li rodilja mogućnost pratnje na poroduDa
Osoba u pratnji može biti doula?Mora imati dozvolu ravnatelja
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?Da
Osoba u pratnji mora završiti tečaj pripreme za porođaj?Ne
Osoba u pratnji mora platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Ne
Ako je odgovor DA, kolika je cijena u kunama?-
Postoji li neki drugi uvjet vezano uz pratnju?Da
Ako je odgovor DA, napišite koji su to uvjetiZdravstveno stanje (prehlada, temperatura, proljev i sl)
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?Da
Je li u svako doba dana rađaonici na raspolaganju anesteziolog za epiduralnu analgeziju?Da
Ako je odgovor na prethodno pitanje DANP
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli?Masiranje od strane primalje ili pratnje, Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti, Hladni i topli oblozi
Kada / porođajni bazenNe
Porođajni stolacNe
StolčićNe
StrunjačaNe
Romino koloNe
Uže koje visi sa stropaNe
Postoji li u vašem rodilištu rooming-in (boravak majke i djeteta u istoj sobi 24 sata)?Da
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?Da
Ako je odgovor DA upišite broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoći01 2253 427, 0-24h
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?Da
Ako je odgovor DA, napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante01 2253 427

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda