Rodilišta u Hrvatskoj / Zagrebačka regija

Opća bolnica Karlovac

Opća bolnica Karlovac

Zagrebačka regija
A. Štampara 3, 47000 Karlovac, Hrvatska
047 608 451, 047 608 382, 047 608 392

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Prikazani su podaci za 2012. godinu, čekamo podatke za 2016.

Osoba odgovorna za točnost podatakaŽeljko Štajcer, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije
Opće informacije o tečaju za trudniceNažalost informacije o tečaju nemamo.
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBEPribor za osobnu higijenu, papuče, ogrtač
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETEAko želi, jednokratne pelene
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?3 dana
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?5-7 dana
Kad je zakazan termin za posjete?15,00 do 16,30 sati
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?2 do 4 sata nakon porođaja, U vrijeme posjeta
Broj poroda 2012.949
Stopa mortaliteta za djecu rođenu u terminu 2012.2,16 ‰
Stopa mortaliteta majki 2012.0 ‰
Postotak carskih rezova 2012.21,60%
Postotak ekstrakcija vakuumom 2012. (% svih poroda)3,58%
Postotak epiziotomija 2012. (% vaginalnih poroda)56,45%
Postotak induciranih (programiranih) poroda 2012.5,80%
Postotak poroda blizanaca carskim rezom za oba djeteta 2012.88,89%
Postotak djece u stavu zatkom rođene carskim rezom 2012.85,00%
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?Ne
Cijena apartmana po danu-
Postoji li vađenje matičnih stanica iz pupkovine?Da
Cijena vađenja matičnih stanica1000 kn ukoliko se vadi za osobne potrebe
Ima li rodilja mogućnost pratnje na poroduDa
Osoba u pratnji može biti doula?Ne
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?NP
Osoba u pratnji mora završiti tečaj pripreme za porođaj?Ne
Osoba u pratnji mora platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Ne
Ako je odgovor DA, kolika je cijena u kunama?-
Postoji li neki drugi uvjet vezano uz pratnju?Ne
Ako je odgovor DA, napišite koji su to uvjeti-
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?Da
Je li u svako doba dana rađaonici na raspolaganju anesteziolog za epiduralnu analgeziju?Ne
Ako je odgovor na prethodno pitanje DAU redovno radno vrijeme, ne u dežurstvu
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli?Masiranje od strane primalje ili pratnje, Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti
Kada / porođajni bazenNe
Porođajni stolacNe
StolčićNe
StrunjačaNe
Romino koloNe
Uže koje visi sa stropaNe
Postoji li u vašem rodilištu rooming-in (boravak majke i djeteta u istoj sobi 24 sata)?Da
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?Da
Ako je odgovor DA upišite broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoćiPo otpustu za sva pitanja majke mogu nazvati naš odjel na broj tel. 047 608 257
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?Ne
Ako je odgovor DA, napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante-

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda