Rodilišta u Hrvatskoj / Zagrebačka regija

Opća bolnica Zabok

Opća bolnica Zabok

Zagrebačka regija
Bračak 8, 49210 Zabok, Hrvatska
049 204 001, 049 204 255

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Prikazani su podaci za 2012. godinu, čekamo podatke za 2016.

Osoba odgovorna za točnost podatakamr. sc. Jadranka Šanjug, dr. med.
Opće informacije o tečaju za trudniceNP
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBEhigijenske potrepštine
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETENP
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?NP
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?NP
Kad je zakazan termin za posjete?15-17 sati
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?2 do 4 sata nakon porođaja
Broj poroda 2012.939
Stopa mortaliteta za djecu rođenu u terminu 2012.0 ‰
Stopa mortaliteta majki 2012.0 ‰
Postotak carskih rezova 2012.16,61%
Postotak ekstrakcija vakuumom 2012. (% svih poroda)0,85%
Postotak epiziotomija 2012. (% vaginalnih poroda)35,89%
Postotak induciranih (programiranih) poroda 2012.0,75%
Postotak poroda blizanaca carskim rezom za oba djeteta 2012.42,86%
Postotak djece u stavu zatkom rođene carskim rezom 2012.-
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?Ne
Cijena apartmana po danu-
Postoji li vađenje matičnih stanica iz pupkovine?Da
Cijena vađenja matičnih stanicaBesplatno
Ima li rodilja mogućnost pratnje na poroduDa
Osoba u pratnji može biti doula?Ne
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?Ne
Osoba u pratnji mora završiti tečaj pripreme za porođaj?Da
Osoba u pratnji mora platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Ne
Ako je odgovor DA, kolika je cijena u kunama?-
Postoji li neki drugi uvjet vezano uz pratnju?Ne
Ako je odgovor DA, napišite koji su to uvjeti-
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?Da
Je li u svako doba dana rađaonici na raspolaganju anesteziolog za epiduralnu analgeziju?Ne
Ako je odgovor na prethodno pitanje DAza vrijeme 7-15 sati, ostalo po dogovoru
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli?Masiranje od strane primalje ili pratnje, Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti, Tuširanje u trudovima (hidroterapija)
Kada / porođajni bazenNe
Porođajni stolacDa
StolčićDa
StrunjačaDa
Romino koloNe
Uže koje visi sa stropaNe
Postoji li u vašem rodilištu rooming-in (boravak majke i djeteta u istoj sobi 24 sata)?Da
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?NP
Ako je odgovor DA upišite broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoćiNP
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?Ne
Ako je odgovor DA, napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante-

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda