Rodilišta u Hrvatskoj / Zagrebačka regija

Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb (Petrova)

Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb (Petrova)

Zagrebačka regija
Petrova 13, 10000 Zagreb, Hrvatska
01 4604 646, 01 4604 713

Info o rodilištu


Udruga Roda ne odgovara za točnost podataka o rodilištima budući da su svi navedeni podaci prikupljeni putem upitnika kojega su popunjavala rodilišta. Svakako provjerite točnost ovdje navedenih podataka.

Informacije o rodilištu - rezultati ankete

Prikazani su podaci za 2012. godinu, čekamo podatke za 2016.

Ovo je klinički bolnički centar, stoga su neki podaci poput postotka carskog reza viši, jer je postotak žena s rizičnom trudnoćom veći.

Osoba odgovorna za točnost podatakaProf. dr. sc. Slavko Orešković
Opće informacije o tečaju za trudniceTečaj za trudnice, 8 susreta, termin: 17,30-19 sati, cijena 400 KN po paru
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA SEBEMedicinsku dokumentaciju, stvari za osobnu higijenu, spavačica, donje rublje
Nabrojite što rodilja treba ponijeti u rodilište ZA DIJETENišta
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon vaginalnog poroda?3 dana
Koliko obično traje boravak u rodilištu nakon carskog reza?6 dana
Kad je zakazan termin za posjete?svakim danom od 16,30-17,30 sati
Kad starija braća i sestre mogu vidjeti dijete i majku?Neposredno nakon porođaja
Broj poroda 2012.4399
Stopa mortaliteta za djecu rođenu u terminu 2012.1,2 ‰
Stopa mortaliteta majki 2012.0 ‰
Postotak carskih rezova 2012.24,35%
Postotak ekstrakcija vakuumom 2012. (% svih poroda)0,77%
Postotak epiziotomija 2012. (% vaginalnih poroda)33,14%
Postotak induciranih (programiranih) poroda 2012.2,09%
Postotak poroda blizanaca carskim rezom za oba djeteta 2012.73,45%
Postotak djece u stavu zatkom rođene carskim rezom 2012.81,35%
Postoji li apartman za boravak prije / poslije poroda?Da
Cijena apartmana po danuNP
Postoji li vađenje matičnih stanica iz pupkovine?Da
Cijena vađenja matičnih stanicaBesplatno
Ima li rodilja mogućnost pratnje na poroduDa
Osoba u pratnji može biti doula?Ne
Osoba u pratnji može biti osobna asistentica ako je rodilja žena s invaliditetom?Da
Osoba u pratnji mora završiti tečaj pripreme za porođaj?Da
Osoba u pratnji mora platiti naknadu za prisustvovanje porodu?Ne
Ako je odgovor DA, kolika je cijena u kunama?-
Postoji li neki drugi uvjet vezano uz pratnju?Da
Ako je odgovor DA, napišite koji su to uvjetiPristojno ponašanje uz poštivanje prava drugih pacijenata
Postoji li u rodilištu mogućnost epiduralne analgezije?Da
Je li u svako doba dana rađaonici na raspolaganju anesteziolog za epiduralnu analgeziju?Da
Ako je odgovor na prethodno pitanje DA-
Jesu li rodilji dostupne alternativne metode za ublažavanje boli?Zauzimanje položaja koji olakšava bol, Ljuljanje na lopti
Kada / porođajni bazenNe
Porođajni stolacNe
StolčićNe
StrunjačaNe
Romino koloNe
Uže koje visi sa stropaNe
Postoji li u vašem rodilištu rooming-in (boravak majke i djeteta u istoj sobi 24 sata)?Da
Postoji li u vašem rodilištu mogućnost telefonske pomoći dojiljama?Da
Ako je odgovor DA upišite broj telefona te radno vrijeme telefonske pomoćiU radno vrijeme Odjela novorođenčadi
Postoji li u vašem rodilištu ambulanta ili dnevna bolnica za dojenje?Ne
Ako je odgovor DA, napišite broj telefona, adresu i radno vrijeme ambulante-

* NP - traženi podaci nisu dostavljeni

Lokacija

Izračun termina poroda