Rodilišta prijatelji majki

Rodilišta sa titulom Prijatelji djece i majki moraju zadovoljavati Deset koraka i pružati suvremenu skrb temeljene na ljudskim pravima. Saznajte više o prednostima i praksama tih rodilišta.