Izdvojena rodilišta

Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb (Petrova)
KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za ženske bolesti i porodništvo
Klinička bolnica Sveti Duh
Klinička bolnica Merkur
Opća bolnica Varaždin, Odjel za ženske bolesti i porodništvo
KBC Rijeka

Priče s poroda

Izračun termina poroda

Prava trudnica i rodilja

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika koji regulira uvjete smještaja djeteta u bolnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika koji regulira uvjete smještaja djeteta u bolnici

HZZO je u veljači 2021. godine donio novi pravilnik kojim se uređuju uvjeti i način ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a koji uređuje i pitanje smještaja roditelja/skrbnika uz dijete za vrijeme djetetove hospitalizacije.
Prijava djeteta i otvaranje rodiljnog i roditeljskog dopusta tijekom epidemije

Prijava djeteta i otvaranje rodiljnog i roditeljskog dopusta tijekom epidemije

Donosimo vam najnovije informacije pristigle iz Direkcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje oko prijave djeteta i otvaranja rodiljnog i roditeljskog dopusta preko interneta.
Novčane potpore Zaklade Hrvatska za djecu

Novčane potpore Zaklade Hrvatska za djecu

Osnovni cilj Zakladeje pomaganje djeci Hrvatske kojoj je potrebna podrška u ostvarenju kvalitetnijeg i sadržajnijeg odrastanja, a brine i o tome da javnost zna potrebe djece.
Stanka za dojenje

Stanka za dojenje

Ovu stanku majka može koristiti dva puta dnevno po sat vremena, ili jednokratno u trajanju od dva sata, najdulje do navršene prve godine djeteta i u slučaju da je otac na rodiljnom ili roditeljskom dopustu.