Koja pitanja postaviti kada birate rodilište

Koja pitanja postaviti kada birate rodilište

 

Odabir mjesta porođaja je važna i velika životna odluka. Svakako je korisno upoznati se s rodilištima u vašem okruženju, ako je moguće razgovarati sa zdravstvenim djelatnicima koji tamo rade i svakako pročitati statistike, informacije o rodilištu i priče s poroda za pojedina rodilišta na ovim stranicama.

Nije na odmet ispisati sljedeća pitanja i postaviti ona koja smatrate da su važna kako biste donijeli najbolju odluku. Odgovore na neka pitanja moći ćete pronaći na ovim stranicama, a neka ćete morati ipak potražiti kad budete posjetili rodilište, kad budete na pregledu ili trudničkom tečaju, ili čak na info-danima ako ih rodilište organizira.

Usluge i prakse

 • Ima li vaše rodilište titulu Rodilište prijatelj djece?
 • Poštuje li vaše rodilište 10 koraka za Rodilište prijatelji djece i majki?
 • Djeluje li u sklopu vašeg rodilišta primaljski odjel? Ako da, koje su razlike između poroda u bolničkom rodilištu i na primaljskom odjelu? (Više o primaljskim odjelima možete naći ovdje).
 • Hoću li biti u trudovima i roditi u istoj prostoriji, ili ću se morati preseliti u drugu prostoriju prije samog rođenja djeteta?
 • Hoću li biti smještena u toj sobi i nakon poroda, ili ću se morati preseliti na drugi odjel nakon poroda?

Pratnja na porodu

 • Ima li vaše rodilište pravila kojima se ograničava broj ljudi koji mogu biti uz mene u trudovima i pred porod?
 • Hoće li će moja pratnja moći biti uz mene od prijema u rodilište sve do nakon poroda? Koliko je uobičajeno da partner ostane uz nas nakon poroda?
 • Uvjetuje li vaše rodilište osobu u pratnju na neki način (plaćanje, mora pohađati neki tečaj)? Mora li osoba u pratnji imati neku posebnu odjeću ili opremu?
 • Imate li iskustva s doulama u trudovima i porodima? Potičete li žene da koriste doule? Ima li bolnica svoj program za doule? (Više o doulama možete pročitati ovdje).
 • U slučaju carskog reza, koje su prakse vezane uz pratnju na porodu? Prakticira li se kontakt koža na kožu s pratnjom dok se majka oporavlja nakon operacije?

Skrb u porodu

 • Koja je uobičajena praksa vašeg rodilišta kod elektivnih indukcija (programiranih poroda) ako nemamo ni ja ni dijete zdravstvenih problema? (Neka rodilišta imaju praksu ponuditi indukciju poroda ranije, neki kasnije)
 • Koje metode koristite za induciranje poroda? Da li je praksa vašeg rodilišta da rodilja ode kući i čeka trudove nakon što, primjerice, postavite gel za sazrijevanje vrata maternice?
 • Kada preporučujete da rodilja dođe u rodilište? Na koliko minuta moraju biti trudovi? Je li moguće nazvati rodilište i prije nego krenemo da provjerimo ako smatramo da su to pravi trudovi?
 • Pratite li uopće i ako da, kako pratite dijete u porođaju? Koristite li kontinuirani CTG ili povremeno slušate otkucaje djetetovog srca? (Uz kontinuirani CTG vrlo je teško kretati se u porodu; povremeno slušanje otkucaje srca je jednako sigurna metoda koja omogućava da žena nađe bolje i komotnije položaje za rađanje).
 • Koja od sljedeće opreme je dostupna u vašem rodilištu: tuš za hidroterapiju u trudovima, TENS uređaj, bazen odnosno kada za porode, konop koji visi sa stropa, švedske ljestve, stolčić?
 • Koliko je učestalo da žene u vašem rodilištu rađaju uspravno, odnosno u položaju koji nije ležeći ili poluležeći?

Koje su vaše uobičajene prakse za:

 • Uvođenje braunile u venu u porodu?
 • Aktivnosti i kretanje u porodu?
 • Hranu i piće u porodu?
 • Položaje u porodu?
 • Koji je najčešći postupak kada porod sporo napreduje? Koristite li metode koje ne uključuju drip?
 • Koji postotak žena koje rađaju u ovom rodilištu dobiva epiziotomiju? (Rez za proširenje otvora vagine prije poroda).
 • Općenito, koje su vam prakse nakon carskog reza? Boravi li žena na posebnom odjelu nakon operacije ili se odmah vraća na odjelu babinjača? Kad počinje zajednički boravak s djetetom? 

Kako se nositi s boli u trudovima

 • Koje metode možete preporučiti da se pripremim nositi s bolnim trudovima?
 • Koje metode za ublažavanje boli u trudovima nudite (osim lijekova)?
 • Koja je procedura ako se odlučim za epiduralnu analgeziju?
 • Mogu li dobiti epiduralnu ili plin za ublažavanje boli u trudovima u svako doba dana i noći u vašem rodilištu? Ako ne, kada?
 • Postoje li mogućnosti poput plina za ublažavanje boli ili druge metode koje koriste lijekove?
 • Postoji li mogućnost da koristim tuš u trudovima, ili kadu?

Komplikacije

 • Koji postotak žena koje rađaju u ovom rodilištu rodi carskim rezom? Vakuumom?
 • U kojim situacijama je u ovom rodilištu potrebno da budem odvojena od osobe u pratnji na porodu? (Carski rez, pregledi). 

Ako planirate carski rez

 • Opišite postupak prije i nakon planiranog carskog reza.
 • Tko u pravilu dolazi u pratnju s majkom u operacijsku salu? Možemo li fotografirati porod?
 • Mogu li majka i dijete ostvariti kontakt koža na kožu u operacijskoj sali?
 • Boravi li majka na odjelu intenzivne njege nakon carskog reza?
 • Na kojem odjelu rodilja boravi nakon carskog reza, i koliko dugo traje boravak u bolnici?

Skrb poslije poroda i skrb za novorođenče

 • Koji se postupci rade novorođenčetu odmah po porodu ako je dijete zdravo?
 • U kojim slučajevima bismo dijete i ja morali biti odvojeni odmah ili kratko nakon poroda? Na koliko dugo?
 • Postoji li u sklopu rodilišta jedinica za intenzivnu skrb za novorođenčad?
 • Gdje ću biti smještena ako dijete mora biti na intenzivnoj skrbi? U tom slučaju, kako je predviđen boravak majke uz dijete?
 • U kojim situacijama bi moje dijete trebalo biti prebačeno u drugu ustanovu/bolnicu?
 • Koliko IBCLC savjetnice za dojenje je zaposleno u vašem rodilištu? Jesu li na raspolaganju rodiljama, i kada? Imate li laktacijsku ambulantu?
 • Kako mogu osigurati da moje dijete ne dobiva adaptirano mlijeko ili vodu?
 • Može li moj partner biti uz mene i dijete nakon poroda, cijelo vrijeme dok smo u rodilištu?
 • Koliko su dugo žene hospitalizirane nakon vaginalnog poroda? Koliko nakon carskog reza?

Boravak u rodilištu

 • Ima li vaše rodilište kapacitete da moj partner boravi s nama nakon poroda (tzv. obiteljski smještaj)?
 • Koliko nakon poroda mogu moja starija djeca doći u posjetu?
 • Koliko žena dijele sobu u vašem rodilištu? Koliko soba dijeli jedan WC?

 

Izvori:

Nationalpartnership.org, pristupljeno 1. ožujka 2017.