Uvjeti za pratnju na porodu u hrvatskim rodilištima

Uvjeti za pratnju na porodu u hrvatskim rodilištima

Za pratnju na porodu u vrijeme koronavirusa, pročitajte naš tekst Pratnja na porodu u vrijeme koronavirusa 2021.

 

U listopadu 2019., volonterke udruge Roda su anketirale rodilišta u Hrvatskoj da bi ažurirale popis uvjete za pratnju na porodu za svako rodilište. Rezultati su opisani niže, no imajte na umu da su uvjeti skloni izmjenama - savjetujemo da se javite u odabrano rodilište prije poroda i provjerite uvjete. 

 

 

KBC Zagreb (Petrova)

Vaginalni porod: bilo tko sa završenim bolničkim tečajem, koji se naplaćuje 400 kn (više informacije na stranicama KBC Zagreb)

Carski rez: nije moguće


KB "Sestre milosrdnice" (Vinogradska)

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati završen tečaj

Carski rez: nije moguće


KB "Merkur"

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati završen tečaj; pratnja mora kupiti jednokratno odijelo u ljekarni (opaska: cijena jednokratnog odijela je do 100 kn)

Carski rez: nije moguće


KB "Sveti Duh"

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati završen tečaj

Carski rez: nije moguće

 

KBC Rijeka

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati završen tečaj

Carski rez: moguće; mogućnost kontakta koža na kožu sa ocem djeteta je omogućeno nakon carskog reza (pod uvjetom da su dijete i majka dobro)

 

KBC Split

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen tečaj (bolnički, plaća se 400 kn; ukoliko je prošlo više od 4 godine od pohađanje tečaja plaća se 100 kn. Opširnije pročitajte ovdje)

Carski rez: nije moguće

 

KBC Osijek

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen tečaj (nije jasno koji tečaj; bolnički tečaj i tečaj doma zdravlja u Osijeku naplaćuju se 400 kn)

Carski rez: nije moguće


Opća bolnica Bjelovar

Vaginalni porod: samo suprug, koji mora doći sa potvrdom o završenom tečaju (nije jasno koji tečaj niti ako se naplaćuje)

Carski rez: nije moguće


OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

Vaginalni porod: bilo tko, mora doći sa potvrdom o završenom tečaju (bolnički ili od lokalne doule)

Carski rez: nije moguće

 

OB "Dr. Josip Benčević" Slavonski brod

Vaginalni porod: bilo tko, mora doći sa potvrdom o završenom tečaju (nije jasno koji tečaj niti ako se naplaćuje)

Carski rez: nema podataka

 

Opća bolnica Karlovac

Vaginalni porod: samo suprug, koji mora doći sa potvrdom o završenom tečaju (bolnički tečaj, koji se naplaćuje 300 kn)

Carski rez: nije moguće


Opća bolnica Gospić

Vaginalni porod: bilo tko, mora doći sa potvrdom o završenom tečaju (nije jasno koji tečaj niti ako se naplaćuje)

Carski rez: nema podataka


Opća bolnica Knin

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati završen bolnički tečaj

Carski rez: nije moguće


OB Nova Gradiška

Vaginalni porod: osoba u pratnji mora biti suprug, ne mora imat završen tečaj

Carski rez: nema podataka


Opća bolnica Ogulin

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imat završen tečaj (potrebno je napomenuti liječniku tko će biti osoba u pratnji)

Carski rez: nema podataka

 

Opća bolnica Pula

Vaginalni porod: bilo tko, mora doći sa potvrdom o završenom tečaju (bolnički ili doma zdravlja); samo osoba navedena na potvrdi o pohađanju tečaja smije biti pratnja

Carski rez: nije moguće

 

Opća bolnica Šibenik

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati završen tečaj

Carski rez: nije moguće


Opća bolnica Varaždin

Vaginalni porod: isključivo suprug ili životna partnerica, ne mora imati završen tečaj

Carski rez: nije moguće


Opća bolnica Vinkovci

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen tečaj (bolnički, nije jasno ako se isti naplaćuje)

Carski rez: nije moguće


OB "Dr. Ivo Pedišić" Sisak

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen tečaj (bolnički, nije jasno ako se isti naplaćuje)

Carski rez: nije moguće


Opća bolnica Virovitica

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen tečaj (bolnički, nije jasno ako se isti naplaćuje)

Carski rez: nije moguće


Opća bolnica Vukovar

Vaginalni porod: samo suprug, ako želi neka druga osoba mora doći na razgovor kod šefa odjela koji odlučuje ako će drugu osobu pustiti ili ne

Carski rez: nije moguće


Opća bolnica Zadar

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen tečaj (bolnički ili doma zdravlja)

Carski rez: nije moguće

 

Opća bolnica Dubrovnik

Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imat završen tečaj 

Carski rez: nema podataka


Opća županijska bolnica Požega

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen tečaj (bolnički, nije jasno ako se naplaćuje)

Carski rez: nije moguće


Opća županijska bolnica Našice

Pratnja nije uopće moguća


Opća županijska bolnica Pakrac

Vaginalni porod: isključivo suprug, mora imat završen tečaj (bolnički ili onaj iz druge zdravstvene ustanove). Ako je tečaj pohađan u prijašnjim trudnoćama nije ga potrebno obaviti ponovno.

Carski rez: nema podataka

 

Županijska bolnica Čakovec

Vaginalni porod: bilo tko, mora imati završen tečaj (bilo koji)

Carski rez: nije moguće, ali tata može ostvariti kontakt koža na kožu nakon poroda


Opća bolnica Zabok

Vaginalni porod: osoba mora biti u srodstvu sa rodiljom (ne može biti prijateljica), ne mora imati završen tečaj

Carski rez: nije moguće

 

DZ Sinj

Vaginalni porod: ovisi o dogovoru sa liječnikom

Carski rez: ne izvodi se


DZ Metković

Vaginalni porod: ovisi o dogovoru sa liječnikom

Carski rez: ne izvodi se