Porod kod kuće

Sve više žena sa zdravom trudnoćom razmišlja o porodu izvan rodilišta uz asistenciju primalje. Informirajte se o vanbolničkom porodu i porodu kod kuće!