Broj poroda kod kuće u Hrvatskoj

Broj poroda kod kuće u Hrvatskoj

Prema podacima Ministarstva uprave, broj poroda kod kuće u Hrvatskoj iznosi:

 

  Broj poroda kod kuće Ukupan broj poroda Postotak kućnih poroda
2018. 52 36,752 0.14%
2019. 69 35,985 0.19%
2020. 97 35,658 0.27%
2021. 94 36,346 0.26%

 

U pandemijskoj 2020. godini desio se porast broja poroda kod kuće, koji je ostao prisutan i u 2021. godini.