Obrazac za prijavu kršenja prava u rodilištima

Doživjele ste neki oblik nasilja, diskriminacije ili kršenja prava u hrvatskim rodilištima?

Želite progovoriti o tome izvan zidova rodilišta i tako doprinijeti pozitivnim promjenama u poštivanju prava trudnica i rodilja?

Učinite to ovdje za svega nekoliko minuta uz zajamčenu anonimnost. Dobivene podatke koristit ćemo isključivo za potrebe zagovaranja unaprjeđenja uvjeta rađanja u hrvatskim rodilištima, a podaci iz upitnika bit će poznati samo administratoricama baze i neće biti dostupni javnosti.

Prije popunjavanja ovog upitnika molimo Vas da se na našim stranicama informirate o tome što je nasilje u porodu, diskriminacija ili kršenje prava trudnica i rodilja.

Ako ste više puta (u istom ili u različitim rodilištima) doživjele neki od oblika nasilja, diskriminaciju ili kršenje prava, molimo Vas da upitnik popunite za svaki porod posebno.

Prijavite kršenje prava, diskriminaciju, verbalno i(li) fizičko nasilje u rodilištu:

Molimo popunite ako ste na 8. pitanje odgovorili potvrdno