Rodilišta u Hrvatskoj / Splitska regija

DZ Imotski

DZ Imotski

Splitska regija
Dr. Josipa Mladinova 20, 21260 Imotski, Hrvatska

Info o rodilištu


Unatoč pravovremeno poslanom upitniku i višekratnim molbama za dostavom traženih podataka, nismo naišli na razumijevanje koji su time prekršili odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Lokacija

Izračun termina poroda