Rodilišta u Hrvatskoj / Splitska regija

DZ Makarska

DZ Makarska

Splitska regija
S. Ivičevića 2, 21300 Makarska, Hrvatska

Info o rodilištu


Unatoč pravovremeno poslanom upitniku i višekratnim molbama za dostavom traženih podataka, nismo naišli na razumijevanje koji su time prekršili odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Lokacija

Izračun termina poroda