Rodilišta u Hrvatskoj / Varaždinska regija

Opća bolnica Dr Tomislav Bardek, Koprivnica, Odjel rodilišta
Županijska bolnica Čakovec, Odjel ginekologije i porodiljstva
Opća bolnica Varaždin, Odjel za ženske bolesti i porodništvo