Tatina priča s poroda

Svaka priča o porodu je drugačija, ali sve su uzbudljive, poticajne i osnažujuće. Pročitajte priče s poroda koje su napisali očevi!

Rodilišta u Hrvatskoj

Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb (Petrova)
KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za ženske bolesti i porodništvo
Klinička bolnica Sveti Duh
Klinička bolnica Merkur
DZ Metković