Opća županijska bolnica Požega, Rodilište s rađaonicom

Opća županijska bolnica Požega, Rodilište s rađaonicom

Opća bolnica Varaždin, Odjel za ženske bolesti i porodništvo

Opća bolnica Varaždin, Odjel za ženske bolesti i porodništvo

Opća bolnica Pula

Opća bolnica Pula

Opća bolnica Karlovac

Opća bolnica Karlovac

Opća bolnica Zadar, Odjel za ginekologiju i opstetriciju

Opća bolnica Zadar, Odjel za ginekologiju i opstetriciju