Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb (Petrova)

Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb (Petrova)

Opća bolnica Gospić, Odjel ginekologije

Opća bolnica Gospić, Odjel ginekologije

Opća bolnica Hrvatski ponos, Knin, Rodilište

Opća bolnica Hrvatski ponos, Knin, Rodilište