Klinička bolnica Sveti Duh

Klinička bolnica Sveti Duh

Opća županijska bolnica Pakrac

Opća županijska bolnica Pakrac

Specijalna bolnica Podobnik

Specijalna bolnica Podobnik

Opća bolnica Zadar, Odjel za ginekologiju i opstetriciju

Opća bolnica Zadar, Odjel za ginekologiju i opstetriciju