Klinička bolnica Sveti Duh

Klinička bolnica Sveti Duh

Opća županijska bolnica Pakrac

Opća županijska bolnica Pakrac

Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek

Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek

DZ Metković

DZ Metković

Opća bolnica Vukovar

Opća bolnica Vukovar

DZ Imotski

DZ Imotski