Klinička bolnica Sveti Duh

Klinička bolnica Sveti Duh

Opća županijska bolnica Pakrac

Opća županijska bolnica Pakrac

DZ Makarska

DZ Makarska

DZ Imotski

DZ Imotski

KBC Rijeka

KBC Rijeka

Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek

Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek