Opća bolnica Dubrovnik, Odjel za opstetriciju

Opća bolnica Dubrovnik, Odjel za opstetriciju

Opća bolnica Vukovar

Opća bolnica Vukovar

KBC Rijeka

KBC Rijeka

Opća bolnica Hrvatski ponos, Knin, Rodilište

Opća bolnica Hrvatski ponos, Knin, Rodilište

DZ Makarska

DZ Makarska